POTPREDSJEDNIK FBiH ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA VLADE F BIH O TEMI PRIJEVREMENOG POVOLJNIJEG PENZIONISANJA BORACA