POTPREDSJEDNIK FBiH ODRŽAO KONFERENCIJU ZA MEDIJE O TEMI ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE FEDERACIJE BIH